Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse

Konfirmationsforberedelse foregår i Haslevs kirkehus torsdag morgen, kl. 8-9.20. 

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Vi mødes en gang om ugen, hvor du lærer en masse forskellige ting. Når man går til præst lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det. Vi læser, ser film og skal på konfirmandovernatning i en af pastoratets kirker.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 10 gudstjenester op til din konfirmation. Blandt andet i den konfirmandgudstjeneste, du skal være med til at lave sammen med de andre på dit hold.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationen går præster og konfirmander sammen i procession ind i kirken. Som konfirmand får du din egen plads på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter trosbekendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet. 
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen. 
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Kommende datoer

Kommende datoer:
I Øde Førslev ligger konfirmationen normalt en af de første søndage i maj – i 2019 vil den dog som et forsøg, ligge en lørdag, nemlig lørdagen lige efter St. Bededag.
I Teestrup er det Store Bededag i lige år og den følgende søndag i ulige år.
I Bråby er det Store Bededag i ulige år og den følgende søndag i lige år.

2018:
I foråret 2018 er datoerne:
27. april (St. Bededag) Teestrup
29. april (søndag) Bråby
6. maj (søndag) Øde Førslev