Adresseliste Teestrup Menighedsråd Pr. november 2019

Formand

Birthe Foged Andersen
Teestrup Nedenvej 40
4690 Haslev
Mobil: 40 13 25 18
bifoan@hotmail.com

Sognepræst

Solveig Ståhl-Nielsen
Førslev Kirkestræde 5
4690 Haslev
Telefon: 56 38 00 36 / Mobil: 30 23 69 89
sos@km.dk

Næstformand

Birthe E. Jensen
Rørdalen 14
4690 Haslev
Mobil: 20 49 57 77
Telefon: 56 38 01 82
birthejensen@dlgtele.dk

Kasserer og kontaktperson

Lis Kofoed Madsen
Teestrup Bygade 42
4690 Haslev
Mobil: 26 85 03 
lkmadsen27@gmail.com

Sekretær

Regina M. Ritzenhofen
Skuderløse Indelukke 26
4690 Haslev
Mobil: 51 20 56 42
regina@positivt.dk

Kirkeværge

Helge Munk
Skuderløsevej 47
4690 Haslev
Mobil: 40 41 62 20
hmunk@gmx.com

Regnskabsfører

Gunnar Kjærgård Larsen
Søndergade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 31 19 99
gkl@gklrevision.dk

Organist

Birgit Lynge
Mobil: 20 85 02 07
bl@power-design.dk

Kirkesanger

Gitte Paxevanos
Mobil: 21 73 31 52
gittepax@gmail.com

Kirketjener

Kirsten Kahle
Mobil: 29 65 14 64
kirsten.kahle@hotmail.com

Graver

Kontakt Haslev Kirkekontor
Telefon: 56 31 51 62
kontor@haslevkirke.dk

Hanne Petersson
Teestrup Overdrevsvej 2
4690 Haslev
Mobil: 53 92 60 83
Telefon: 53 92 60 83
hannepetersson@gmail.com