Adresseliste for ansatte og menighedsrådsmedlemmer Øde Førslev Menighedsråd Pr. 29. november 2020

Formand

Ingelise Jørgensen
Toftegårdsvej 4
4690 Haslev
Mobil 25 33 52 53
ijo@dlf.org

Næstformand:

Ole Koldkur Villadsen
Bytoften 5
4690 Haslev
Mobil 61 13 09 40
ole-villadsen@live.dk

Kirkeværge

Ole Koldkur Villadsen
Bytoften 5
4690 Haslev
Mobil 61 13 09 40
ole-villadsen@live.dk

Kasserer

Ole Koldkur Villadsen
Bytoften 5
4690 Haslev
Mobil: 61 13 09 40
Ole-villadsen@live.dk

Kontaktperson

Liselotte Myrup Wolff-Sneedorff
Hesselbjergvej 1
4690 Haslev
Mobil 20949877
liselottews@godmail.dk

Regnskabsfører

Torben Kristensen
Haslevvej 398
4100 Ringsted
Telefon: 57 64 12 95
Mobil: 20 11 21 35
kirkelovsgaard@post.tele.dk

Bygningssagkyndig

Søren Kjeld Nielsen
Levetoftevej 15
4690 Haslev
Tlf: 56 38 09 22
kjeld-aase@paradis.dk

Sekretær

Ingelise Jørgensen
Toftegårdsvej 4
4690 Haslev
Mobil 25335253
ijo@dlf.org

Graver

Tine Jensen
Ringstedvej 133
4690 Haslev
Mobil: 21 62 08 34
graver.ode.forslev@gmail.com

Kirkesanger

Ingelise Jørgensen
Toftegårdsvej 4
4690 Haslev
Mobil: 25 33 52 53
ijo@dlf.org

Organist

Karin Larsen
Bregnevang 16
4690 Haslev
Mobil: 22 36 02 49
larsenhaslev@gmail.com

Sognepræst

Solveig Ståhl-Nielsen
Førslev Kirkestræde 5
4690 Haslev
Mobil 30 23 69 89
sos@km.dk

Diakonimedarbejder

Anette Haahr
Mobil 51 18 18 29
diakoni@outlook.dk