Adresseliste for ansatte og menighedsrådsmedlemmer Øde Førslev Menighedsråd Pr. november 2019

Formand

Ingelise Jørgensen
Toftegårdsvej 4
4690 Haslev
Telefon 56 38 09 14
Mobil 25 33 52 53
ijo@dlf.org

Sognepræst og næstformand:

Solveig Ståhl-Nielsen
Førslev Kirkestræde 5
4690 Haslev
Telefon: 56 38 00 36
Mobil: 30 23 69 89
SOS@KM.DK

Kirkeværge

Bente Beierholm
Levetoftevej 39 B
4690 Haslev
Telefon: 56 38 01 38
Mobil: 56 38 01 38
bente@beierholm-haslev.dk

Kasserer

Ole Koldkur Villadsen
Bytoften 5
4690 Haslev
Mobil: 61 13 09 40
Ole-villadsen@live.dk

Regnskabsfører

Torben Kristensen
Haslevvej 398
4100 Ringsted
Telefon: 57 64 12 95
Mobil: 20 11 21 35
kirkelovsgaard@post.tele.dk

Referent

Lise Kehler Villadsen
4690 Haslev
Telefon: 56 38 04 02
Mobil: 51 30 51 69
lisekehlervilladsen@hotmail.com

Graver

Tine Jensen
Ringstedvej 133
4690 Haslev
Mobil: 21 62 08 34
graver.ode.forslev@gmail.com

Kirkesanger

Ingelise Jørgensen
Toftegårdsvej 4
4690 Haslev
Tf.: 56 38 09 14
Mobil: 25 33 52 53
ijo@dlf.org

Organist

Karin Larsen
Bregnevang 16
4690 Haslev
Mobil: 22 36 02 49
larsenhaslev@gmail.com

Keld Nielsen
Levetoftevej 15
4690 Haslev
Tlf.: 56 38 09 22
Kjeld-aase@paradis.dk