Adresseliste Teestrup Menighedsråd

Pr. november 2016

 

Formand 
Birthe Foged Andersen
Teestrup Nedenvej 40
4690 Haslev
Mobil: 40 13 25 18
bifoan@hotmail.com

Sognepræst
Solveig Ståhl-Nielsen
Førslev Kirkestræde 5
4690 Haslev
Telefon: 56 38 00 36
Mobil: 30 23 69 89
sos@km.dk                                        

Næstformand 
Birthe E. Jensen
Rørdalen 14
4690 Haslev
Mobil: 20 49 57 77
Telefon: 56 38 01 82
birthejensen@dlgtele.dk    

     

Hanne Petersson
Teestrup Overdrevsvej 2
4690 Haslev
Mobil: 53 92 60 83
Telefon: 53 92 60 83
hannepetersson@gmail.com 

Kasserer og kontaktperson 
Lis Kofoed Madsen
Teestrup Bygade 42
4690 Haslev
Telefon: 56 38 03 87
Mobil: 26 85 03 
lkmadsen27@gmail.com

                                       

Sekretær 
Vita A. Olsen
Høsten Teglværksvej 43
4690 Haslev
Mobil: 24 22 13 40
vitaolesen@gmail.com

Graver/medarbejderrepræsentant

Regnskabsfører
Gunnar Kjærgård Larsen
Søndergade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 31 19 99
gkl@gklrevision.dk                                                                                                                                   

Kirkeværge
Jørgen Villadsen
Teestrup Nedenvej 2C
4690 Haslev
Mobil: 50 97 24 00
jabvilladsen@gmail.com

Stedfortrædere
Trine Klemm Hansen
Teestrupvej 30, 4690 Haslev
Mobil: 25 56 66 67
kildemarksgaarden@dlgmail.dk

Regina M. Ritzenhofen
Skuderløse Indelukke 26, 4690 Haslev
Mobil: 93 87 03 00
regina@positivt.dk