Adresseliste Øde Førslev Menighedsråd

Pr. november 2016

 

Formand: 
Ingelise Jørgensen
Toftegårdsvej 4
4690 Haslev
Telefon 56 38 09 14
Mobil 25 33 52 53
ijo@dlf.org
Ingelise.joergensen@skolekom.dk 

 

Sognepræst og næstformand:
Solveig Ståhl-Nielsen
Førslev Kirkestræde 5
4690 Haslev
Telefon: 56 38 00 36
Mobil: 30 23 69 89
SOS@KM.DK

Kirkeværge og kontaktperson:
Bente Beierholm
Levetoftevej 39 B
4690 Haslev
Telefon: 56 38 01 38
Mobil: 56 38 01 38
bente@beierholm-haslev.dk 

 

Kasserer / medlem af præstegårdsudvalget:
Ole Koldkur Villadsen
Bytoften 5
4690 Haslev
Mobil: 61 13 09 40
Ole-villadsen@live.dk

Medlem af præstegårdsudvalget:
Nina Broholt Hansen
Teestrup Nedenvej 3
Levetofte
4690 Haslev
Telefon: 56 31 22 89
Nina-broholt@jubii.dk

Referent:
Lise Kehler Villadsen
Teestrup Nedenvej 2 C
Levetofte
4690 Haslev
Telefon: 56 38 04 02
Mobil: 51 30 51 69
lisekehlervilladsen@hotmail.com

 

Regnskabsfører:
Torben Kristensen
Haslevvej 398
4100 Ringsted
Telefon: 57 64 12 95
Mobil: 20 11 21 35
kirkelovsgaard@post.tele.dk

 

Graver / medarbejderrepræsentant:
Kirsten Jensen
Sasserbrovej 26
4173 Fjenneslev
Telefon: 57 86 60 01
Mobil: 20 29 24 74
kj@kirkehistorie.dk

Stedfortrædere:


Liselotte Myrup Wolff-Sneedorff
Hesselbjergvej 1
4690 Haslev
Mobil: 20 94 98 77
liselottews@ofir.dk

Kjeld Nielsen
Levetoftevej 15, Levetofte
4690 Haslev
Telefon: 56 38 09 22
Kjeld-aase@paradis.dk

Anne-Grete Bovien
Dyssevej 4, Førslev
4690 Haslev
Mobil: 23 31 74 41
Anne.harline@gmail.com