Adresseliste Bråby Menighedsråd

Pr. november 2016

Formand:
Dora Jørgensen
Hammersgårdsvej 7
4690 Haslev
Telefon: 56 32 62 93
Mobil: 26 13 62 93
kjeldorado@post.tele.dk  

 

Næstformand:
Jette Larsen
Bråby Bygade 10
4690 Haslev
Tlf.: 56 32 64 61
Mobil: 27 50 64 61
bela@dlgtele.dk

 

Sognepræst:
Solveig Ståhl-Nielsen
Førslev Kirkestræde 5
4690 Haslev
Telefon: 56 38 00 36
Mobil: 30 23 69 89
SOS@KM.DK

 

Menigt medlem:
Britta Nielsen
Rosenvænget 54
4690 Haslev
Mobil: 26 92 22 38
Enghave2@mail.tele.dk

 

Sekretær / kirketjener:
Lene Ohlin
Villavej 27
4690 Haslev
Mobil: 22 33 80 73
engstien@gmail.com

 


 

Kasserer / kontaktperson:
Kurt Jørgensen
Villavej 17
4690 Haslev
Telefon 56 32 61 83
kurt.braby@privat.dk

Regnskabsfører:
Gunnar Kjærgård Larsen
Søndergade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 31 19 99
gkl@gklrevision.dk

Kirkeværge: (uden for menighedsrådet) 
Hans-Jørgen Eggersen
Villavej 26
4690 Haslev
Telefon 56 32 61 65
Mobil 40 50 12 07
hjbeggersen@gmail.com

 

Stedfortrædere:

Bettina Lubrin
Mobil: 61 10 95 25

lubrin@vip.cybercity.dk

Jørgen Nielsen
Mobil: 31 32 07 50
jenekh@gmail.com