Adresseliste Bråby Menighedsråd Pr. november 2019

Formand

Dora Jørgensen
Hammersgårdsvej 7
4690 Haslev
Telefon: 56 32 62 93
Mobil: 26 13 62 93
kjeldorado@post.tele.dk  

Næstformand

Jette Larsen
Bråby Bygade 10
4690 Haslev
Tlf.: 56 32 64 61
Mobil: 27 50 64 61
bela@dlgtele.dk

Sognepræst

Solveig Ståhl-Nielsen
Førslev Kirkestræde 5
4690 Haslev
Telefon: 56 38 00 36
Mobil: 30 23 69 89
SOS@KM.DK

Kontaktperson

Britta Nielsen
Rosenvænget 54
4690 Haslev
Mobil: 26 92 22 38
Enghave2@mail.tele.dk
bcn@kfumsoc.dk

Sekretær / kirketjener:

Lene Ohlin
Villavej 27
4690 Haslev
Mobil: 22 33 80 73
engstien@gmail.com

Kasserer / kirkeværge:

Kurt Jørgensen
Villavej 17
4690 Haslev
Telefon 56 32 61 83
kurt.braby@privat.dk

Regnskabsfører

Gunnar Kjærgård Larsen
Søndergade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 31 19 99
gkl@gklrevision.dk

Stedfortræder

Bettina Lubrin
Hammergårdsvej 1
4690 Haslev
Mobil: 61 10 95 25
lubrin@vip.cypercity.dk

Organist

Karin Larsen
Bregnevang 16
4690 Haslev
Mobil: 22 36 02 49
larsenhaslev@gmail.com

Kirkesanger

Mette Bech
Egedevej 194
4690 Haslev
Telefon: 72 48 19 56
bogstavmusikanterne@gmail.com
mebe@pha.dk

Graver

Kontakt: Haslev Kirkekontor
Kirkepladsen 8a
4690 Haslev
Telefon: 56 31 51 62
kontor@haslevkirke.dk