Adresseliste Bråby Kirke pr. 29. november 2020

Formand

Julie Søndergård
Slothusvej 1
4690 Haslev
Mobil 60 66 51 80
julielene@gmail.com

Næstformand og kasserer

Frede Danborg
Møllehøjen 7
4690 Haslev
Tlf: 56 31 32 70
frede.danborg@gmail.com

Sognepræst

Solveig Ståhl-Nielsen
Førslev Kirkestræde 5
4690 Haslev
Mobil: 30 23 69 89
SOS@KM.DK

Kontaktperson

Jette Larsen
Bråby Bygade 10
4690 Haslev
Mobil 27 50 64 61
bela@toftegaardtulipaner.dk

Kirketjener:

Lene Ohlin
Villavej 27
4690 Haslev
Mobil: 22 33 80 73
engstien@gmail.com

Kirkeværge:

Kurt Jørgensen
Villavej 17
4690 Haslev
Telefon 56 32 61 83
kurt.braby@privat.dk

Regnskabsfører

Gunnar Kjærgård Larsen
Søndergade 9
4690 Haslev
Telefon: 56 31 19 99
gkl@gklrevision.dk

Graver

Haslev kirkekontor
Kirkepladsen 8a
4690 Haslev
Telefon: 56 31 51 62
kontor@haslevkirke.dk

Organist

Karin Larsen
Bregnevang 16
4690 Haslev
Mobil: 22 36 02 49
larsenhaslev@gmail.com

Kirkesanger

Mette Bech
Egedevej 194
4690 Haslev
Telefon: 72 48 19 56
bogstavmusikanterne@gmail.com
mebe@pha.dk

Diakonimedarbejder

Anette Haahr
Mobil: 51 18 18 29
diakoni@outlook.dk

Sekretær

Lotte Helwer