Ansatte

Sognepræst Solveig Ståhl-Nielsen
Førslev Kirkestræde 5
4690 Haslev
Tlf.: 56 38 00 36 eller 30 23 69 89
sos@km.dk
Sognepræsten træffes ikke om mandagen

Øde Førslev
Graver: Tine Jensen, tlf.: 21 62 08 34 - mail: graver.odeforslev@gmail.com
Organist: Karin Larsen, tlf.: 22 36 02 49 - mail: larsenhaslev@gmail.com 
Kirkesanger: Ingelise Jørgensen, tlf.: 25 33 52 53 - mail: ingelise.joergensen@skolekom.dk 

Teestrup:
Kirkegård: Kontakt Haslev Kirkegårds teamleder Martin Sauer, tlf. 61 20 86 44, mail: mahs@km.dk
Gartnerne er på kirkegården onsdag og torsdag.
Organist: Birgit Lynge, tlf. 20 85 02 07 - bl@power-design.dk
Kirkesanger: Gitte Paxevanos, tlf.: 21 73 31 52 - mail: gittepax@gmail.com 
Kirketjener: Kirsten Kahle, tlf. 29 65 14 64 - mail: kirsten.kahle@hotmail.com

Bråby
Kirkegård: Kontakt Haslev Kirkegårds teamleder Martin Sauer, tlf. 61 20 86 44, mail: mahs@km.dk
Organist: Karin Larsen, tlf. 22 36 02 49 - mail. larsenhaslev@gmail.com
Kirkesanger: Mette Bech, tlf.: 72 48 19 56 - mail: mebe@ucsj.dk
Kirketjener: Lene Ohlin, tlf. 22 33 80 73 - mail: engstien@gmail.com